opće informacije

Brz pristup osnovnim informacijama o tvrtki Nutrifit FOOD d.o.o.

OIB

06285339470

DATUM OSNIVANJA

3. siječnja 2018.

MBS

081141814

MATIČNI BROJ

04839277

BANKA

Zagrebačka banka d.d.

Privredna Banka Zagreb d.d.

IBAN

HR14 2360 0001 1026 5799 7

HR22 2340 0091 1109 3705 0

TEMELJNI KAPITAL

334.440,00 EUR

DIREKTOR

Luka Marjanović